Roboty żelbetowe i murowe

etapowo

Opis

Posiadamy własnych pracowników oraz sprzęt do realizacji robót żelbetowych i murowych wraz z odpowiednim nadzorem inżynieryjnym posiadającym niezbędne uprawnienia budowlane. Kadra ta składa się z wykwalfikowanych pracowników oraz specjalistów skupionych w podmiotach stale współpracujących z firmą. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w realizacji specjalistycznych prac żelbetowych potwierdzonych referencjami i uznaniem naszych dotychczasowych Klientów. Każdorazowo przygotowując się do realizacji zadania, nasi inżynierowie dokładnie analizują dokumentację i przygotowują przedmiary i zakresy prac na podstawie dostarczonych przez Klientów dokumentacji wykonawczych lub budowlanych. Przy ścisłej współpracy z Klientami i projektantami udaje się nam wielokrotnie proponować rozwiązania zamienne, które obniżają koszty realizacji. 

Wykonujemy:

- stany surowe budynków

- roboty żelbetowe i zbrojeniowe fundamentów, palisad, ścian, stropów, belek oraz nadproży

- roboty muraskie w dowolnym systemie wg obowiązujących norm

- dostawę i montaż prefabrykatów żelbetowych

- obiekty specjalne (zbiorniki, szyby windowe itp.)

- naprawy konstrukcji żelbetowych, uszczelnienia, izolacje